DETAILS
 ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ
ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೊಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಶ್ರೀ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ
ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಜರಾಯಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಹಾಗು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 
 
 
Tenders & Tender Notifications.
 
PƣAizV EAPjz AP : 27-ಅಗಸ್ಟ್-2019  
gPgt : P̣ q F CAvez sgĪ iwAiİ Aiiz PAzPgv, v Cx vVz, D iwAz Aiiz Q, A Cx ESU GAmz, Cz ESAi uAiĮ.